Thi công chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An【BH 5 năm】

Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An của Huy Hoàng

Thi công chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An【BH 5 năm】

Thi công chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An【BH 5 năm】

 

Bảng giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò nóng tại Dĩ An của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại Dĩ An

Đơn giá
1 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò bitumode 3mm 150.000 – 200.000 đ/m²
2 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò bitumode 4mm 170.000 – 220.000 đ/m²
3 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò breiglas 3mm 155.000 – 205.000 đ/m²
4 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò breiglas 4mm 175.000 – 225.000 đ/m²
5 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò vetroasfalto 3mm 180.000 – 230.000 đ/m²
6 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò vetroasfalto 4mm 185.000 – 235.000 đ/m²
7 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò lemax 3mm 190.000 – 240.000 đ/m²
8 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò lemax 4mm 195.000 – 245.000 đ/m²
9 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Sika T130SG 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Sika T140SG 4mm 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²

Bảng giá thi công chống thấm tường bằng màng khò nóng tại Dĩ An của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại Dĩ An

Đơn giá
1 Chống thấm tường bằng màng khò bitumode 3mm 170.000 – 220.000 đ/m²
2 Chống thấm tường bằng màng khò bitumode 4mm 155.000 – 205.000 đ/m²
3 Chống thấm tường bằng màng khò breiglas 3mm 175.000 – 225.000 đ/m²
4 Chống thấm tường bằng màng khò breiglas 4mm 180.000 – 230.000 đ/m²
5 Chống thấm tường bằng màng khò lemax 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
6 Chống thấm tường bằng màng khò lemax 4mm 200.000 – 250.000 đ/m²
7 Chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 3mm 185.000 – 235.000 đ/m²
8 Chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 4mm 190.000 – 240.000 đ/m²
9 Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm tường bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm tường bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
15 Chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt cát 3mm 200.000 – 250.000 đ/m²

Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò nóng tại Dĩ An của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại Dĩ An

Đơn giá
1 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò bitumode 3mm 150.000 – 200.000 đ/m²
2 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò bitumode 4mm 170.000 – 220.000 đ/m²
3 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò breiglas 3mm 155.000 – 205.000 đ/m²
4 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò breiglas 4mm 175.000 – 225.000 đ/m²
5 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò vetroasfalto 3mm 180.000 – 230.000 đ/m²
6 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò vetroasfalto 4mm 185.000 – 235.000 đ/m²
7 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò lemax 3mm 190.000 – 240.000 đ/m²
8 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò lemax 4mm 195.000 – 245.000 đ/m²
9 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²

Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng tại Dĩ An của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại Dĩ An

Đơn giá
1 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng bitumode 3mm 170.000 – 220.000 đ/m²
2 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng bitumode 4mm 155.000 – 205.000 đ/m²
3 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng breiglas 3mm 175.000 – 225.000 đ/m²
4 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng breiglas 4mm 180.000 – 230.000 đ/m²
5 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng vetroasfalto 3mm 185.000 – 235.000 đ/m²
6 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng vetroasfalto 4mm 190.000 – 240.000 đ/m²
7 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng lemax 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
8 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng lemax 4mm 200.000 – 250.000 đ/m²
9 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²

Lưu ý: Bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An của Huy Hoàng trên chỉ để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ 0903.181.486 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Huy Hoàng tư vấn báo giá chống thấm màng khò nóng tại Dĩ An

  • ☎️ Hotline: 0903181486
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Dĩ An
  • 📧 Mail: suanhahuyhoang@gmail.com
  • 🌍 Website: suachuanhahuyhoang.com

Các dịch vụ liên quan chống thấm bằng màng khò nóng tại Dĩ An của Huy Hoàng

5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Nội【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Nội【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Nội của Huy Hoàng1.1...
Thi công chống thấm màng khò nóng tại Nghệ An【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại Nghệ An【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Nghệ An của Huy Hoàng1.1...
Thi công chống thấm màng khò nóng tại TP. Vinh【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại TP. Vinh【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại TP. Vinh của Huy Hoàng1.1...
Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Tĩnh【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Tĩnh【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Tĩnh của Huy Hoàng1.1...

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ?

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn

♻️ Thợ sửa chữa nhà ở Huy Hoàng

♻️ Thợ đóng thạch cao giá rẻ

♻️ Thợ làm đá hoa cương giá rẻ

♻️ Công ty chống dột mái tôn