Thi công chống thấm màng khò nóng tại TPHCM【BH 5 năm】

Chống thấm màng khò nóng. Dịch vụ chống thấm chuyên nghiệp giá rẻ.

Mùa mưa đang đến khiến gia đình bạn lo lắng vì tường nhà, trần nhà sẽ bị nước mưa thấm dột. Gây mất thẩm mỹ và giảm chất lượng căn nhà, không khí trong nhà ngột ngạt ẩm mốc khó chịu. Hơn nữa, khi nước mưa từ trần nhà thấm xuống làm sàn nhà ẩm ướt, dễ trơn trượt gây nguy hiểm cho mọi người trong gia đình. Công ty Huy Hoàng mang đến cho quý khách giải pháp chống thấm hiệu quả chính là sử dụng màng khò nóng. Vậy màng khò nóng là gì, ưu và nhược điểm, quy trình thi công ra sao. Mời mọi người cùng tìm hiểu về dịch vụ chống thấm thông qua các thông tin dưới đây.

Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại TPHCM của Huy Hoàng

Bảng giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò nóng tại TPHCM của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại TPHCM

Đơn giá
1 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò bitumode 3mm 150.000 – 200.000 đ/m²
2 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò bitumode 4mm 170.000 – 220.000 đ/m²
3 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò breiglas 3mm 155.000 – 205.000 đ/m²
4 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò breiglas 4mm 175.000 – 225.000 đ/m²
5 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò vetroasfalto 3mm 180.000 – 230.000 đ/m²
6 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò vetroasfalto 4mm 185.000 – 235.000 đ/m²
7 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò lemax 3mm 190.000 – 240.000 đ/m²
8 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò lemax 4mm 195.000 – 245.000 đ/m²
9 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Sika T130SG 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Sika T140SG 4mm 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²

Bảng giá thi công chống thấm tường bằng màng khò nóng tại TPHCM của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại TPHCM

Đơn giá
1 Chống thấm tường bằng màng khò bitumode 3mm 170.000 – 220.000 đ/m²
2 Chống thấm tường bằng màng khò bitumode 4mm 155.000 – 205.000 đ/m²
3 Chống thấm tường bằng màng khò breiglas 3mm 175.000 – 225.000 đ/m²
4 Chống thấm tường bằng màng khò breiglas 4mm 180.000 – 230.000 đ/m²
5 Chống thấm tường bằng màng khò lemax 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
6 Chống thấm tường bằng màng khò lemax 4mm 200.000 – 250.000 đ/m²
7 Chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 3mm 185.000 – 235.000 đ/m²
8 Chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 4mm 190.000 – 240.000 đ/m²
9 Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm tường bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm tường bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
15 Chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt cát 3mm 200.000 – 250.000 đ/m²

Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò nóng tại TPHCM của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại TPHCM

Đơn giá
1 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò bitumode 3mm 150.000 – 200.000 đ/m²
2 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò bitumode 4mm 170.000 – 220.000 đ/m²
3 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò breiglas 3mm 155.000 – 205.000 đ/m²
4 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò breiglas 4mm 175.000 – 225.000 đ/m²
5 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò vetroasfalto 3mm 180.000 – 230.000 đ/m²
6 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò vetroasfalto 4mm 185.000 – 235.000 đ/m²
7 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò lemax 3mm 190.000 – 240.000 đ/m²
8 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò lemax 4mm 195.000 – 245.000 đ/m²
9 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²

Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng tại TPHCM của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại TPHCM

Đơn giá
1 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng bitumode 3mm 170.000 – 220.000 đ/m²
2 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng bitumode 4mm 155.000 – 205.000 đ/m²
3 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng breiglas 3mm 175.000 – 225.000 đ/m²
4 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng breiglas 4mm 180.000 – 230.000 đ/m²
5 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng vetroasfalto 3mm 185.000 – 235.000 đ/m²
6 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng vetroasfalto 4mm 190.000 – 240.000 đ/m²
7 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng lemax 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
8 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng lemax 4mm 200.000 – 250.000 đ/m²
9 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²

Lưu ý: Bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại TPHCM của Huy Hoàng trên chỉ để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ 0903.181.486 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.

Màng chống thấm khò nóng là gì?

Màng chống thấm khò nóng là vật liệu chống thấm có khả năng chịu nhiệt, chống lại tia tử ngoại, tia UV. Và có khả năng chống thấm rất cao.

Màng chống thấm khò nóng được sản xuất từ hỗn hợp giàu bitum Atacitc Polypropylene. Bên trong màng được gia ố bằng lưới Polyeste sản xuất theo phương pháp Spunbond không đa. Và được thi công bằng phương pháp chống thấm màng khò, tức là sử dụng nhiệt. Độ dày của màng khoảng từ 3- 5 mm.

 

thi công chống thấm

chống thấm màng khò

Ưu điểm:

 • Khả năng chống thấm cao, ngay vả môi trường có áp suất hơi nước lớn.
 • Độ đàn hồi cao.
 • Khả năng chịu tải lớn.
 • Chịu mỏi và cường độ chịu đâm thủng lớn.
 • Chịu xé và chịu kéo rất tốt.

Nhược điểm:

 • Chúng ta không thể phủ nhận hiệu quả của phương pháp này, song chúng ta vẫn cần nhìn đến các khía cạnh hạn chế. Điển hình như sự phức tạp khó khăn trong thi công.
 • Không giống các loại hóa chất dạng lỏng khác, khi sử dụng màng khò nhiệt. Đòi hỏi kỹ năng tay nghề cao hơn rất nhiều. Đặc biệt tại các vị trí bề mặt không bằng phẳng hoặc ở các điểm chồng mép. Do đó chỉ các đơn vị thi công chống thấm uy tín, thợ chống thấm chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. Có năng lực thực thụ mới dám tự tin chọn phương pháp này.

Phương pháp chống thấm màng khò áp dụng cho các hạng mục:

 • Thi công chống thấm khe tiếp giữa 2 nhà, 2 công trình liền kề.
 • Dùng màng khò nhiệt chống thấm nhà vệ sinh, sàn nhà tắm, toilet triệt để.
 • Xử lý chống thấm ngược hố thang máy bằng màng khò nhiệt.
 • Thi công chống thấm bể bơi, bể chứa nước ngầm,… bằng màng bitum.
 • Chống thấm trần nhà bằng màng khò nóng bitum.

Quy trình thi công chống thấm:

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt.

Bề mặt chống thấm phải được làm sạch cát, bụi, đá, dầu mỡ,… và đặc biệt làm sạch bề mặt chống thấm, không còn những lớp vảy bê tông. Bề mặt thi công phải tương đối bằng phẳng, đục bỏ các phần thừa và trám lại các phần lòi lõm.

Bước 2: Sơn lót.

Sử dụng sơn lót bitum gốc dung môi thi công lớp mỏng. Nhằm tăng cường độ bám dính cho tấm trải trước khi dán.

Bước 3 Dán màng chống thấm.

Dùng đèn khò gas, khò phần dưới của màng cho đến khi bề mặt bitum có độ nóng và bắt đầu chảy mềm. Khi đó màng chống thấm đạt hiệu quả bám dính tốt nhất để thi công dán. Công đoạn khò nhiệt này đòi hỏi người thợ phải thật kinh nghiệm, tay nghề cao. Để tránh trường hợp khò quá nóng khiến màng nóng chảy, thủng màng.

Bước 4: Chồng mép:

Trước khi dán chồng mép thì điều chỉnh màng cho đúng quy trình thi công chi tiết. Khò cả hai lớp màng trên và dưới ở khu vực chồng mí đến khi phần bitum bắt đầu nóng chảy ra thành các dòng có độ bóng. Sử dụng bay miết mép để tạo sự liên kết chắc chắn. Đây là công đoạn quan trọng nhất trong quy trình thi công chống thấm màng khò nóng.

Công ty chuyên nhận chống thấm uy tín tại TPHCM:

Huy Hoàng là đơn vị có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực xử lý chống thấm các công trình xây dựng lâu năm và thi công chống thấm cho những công trình mới. Chúng tôi luôn mang đến giải pháp phù hợp cho từng công trình để mang đến hiệu quả chống thấm tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất.

Quý khách cần tư vấn, thi công chống thấm cho căn nhà thân yêu luôn đẹp bền. Hãy liên hệ trực tiếp đến Huy Hoàng, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh chóng và đưa ra dịch vụ phù hợp nhất.

Thông tin liên hệ Huy Hoàng tư vấn báo giá chống thấm màng khò nóng tại TPHCM

 • ☎️ Hotline: 0903181486
 • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại TPHCM
 • 📧 Mail: suanhahuyhoang@gmail.com
 • 🌍 Website: suachuanhahuyhoang.com

Các dịch vụ liên quan chống thấm bằng màng khò nóng tại TPHCM của Huy Hoàng

Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Nội【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Nội【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Nội của Huy Hoàng1.1...
Thi công chống thấm màng khò nóng tại Nghệ An【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại Nghệ An【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Nghệ An của Huy Hoàng1.1...
Thi công chống thấm màng khò nóng tại TP. Vinh【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại TP. Vinh【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại TP. Vinh của Huy Hoàng1.1...
Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Tĩnh【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Tĩnh【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Tĩnh của Huy Hoàng1.1...

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ?

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn

♻️ Thợ sửa chữa nhà ở Huy Hoàng

♻️ Thợ đóng thạch cao giá rẻ

♻️ Thợ làm đá hoa cương giá rẻ

♻️ Công ty chống dột mái tôn