Thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 2【BH 5 năm】

Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng

Thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 2【BH 5 năm】

Thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 2【BH 5 năm】

 

Bảng giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 2

Đơn giá
1 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò bitumode 3mm 150.000 – 200.000 đ/m²
2 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò bitumode 4mm 170.000 – 220.000 đ/m²
3 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò breiglas 3mm 155.000 – 205.000 đ/m²
4 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò breiglas 4mm 175.000 – 225.000 đ/m²
5 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò vetroasfalto 3mm 180.000 – 230.000 đ/m²
6 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò vetroasfalto 4mm 185.000 – 235.000 đ/m²
7 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò lemax 3mm 190.000 – 240.000 đ/m²
8 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò lemax 4mm 195.000 – 245.000 đ/m²
9 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Sika T130SG 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Sika T140SG 4mm 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²

Bảng giá thi công chống thấm tường bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 2

Đơn giá
1 Chống thấm tường bằng màng khò bitumode 3mm 170.000 – 220.000 đ/m²
2 Chống thấm tường bằng màng khò bitumode 4mm 155.000 – 205.000 đ/m²
3 Chống thấm tường bằng màng khò breiglas 3mm 175.000 – 225.000 đ/m²
4 Chống thấm tường bằng màng khò breiglas 4mm 180.000 – 230.000 đ/m²
5 Chống thấm tường bằng màng khò lemax 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
6 Chống thấm tường bằng màng khò lemax 4mm 200.000 – 250.000 đ/m²
7 Chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 3mm 185.000 – 235.000 đ/m²
8 Chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 4mm 190.000 – 240.000 đ/m²
9 Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm tường bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm tường bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
15 Chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt cát 3mm 200.000 – 250.000 đ/m²

Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 2

Đơn giá
1 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò bitumode 3mm 150.000 – 200.000 đ/m²
2 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò bitumode 4mm 170.000 – 220.000 đ/m²
3 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò breiglas 3mm 155.000 – 205.000 đ/m²
4 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò breiglas 4mm 175.000 – 225.000 đ/m²
5 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò vetroasfalto 3mm 180.000 – 230.000 đ/m²
6 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò vetroasfalto 4mm 185.000 – 235.000 đ/m²
7 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò lemax 3mm 190.000 – 240.000 đ/m²
8 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò lemax 4mm 195.000 – 245.000 đ/m²
9 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²

Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng

Stt

Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 2

Đơn giá
1 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng bitumode 3mm 170.000 – 220.000 đ/m²
2 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng bitumode 4mm 155.000 – 205.000 đ/m²
3 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng breiglas 3mm 175.000 – 225.000 đ/m²
4 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng breiglas 4mm 180.000 – 230.000 đ/m²
5 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng vetroasfalto 3mm 185.000 – 235.000 đ/m²
6 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng vetroasfalto 4mm 190.000 – 240.000 đ/m²
7 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng lemax 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
8 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng lemax 4mm 200.000 – 250.000 đ/m²
9 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²
10 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt cát 3mm 220.000 – 280.000 đ/m²
11 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt cát 4mm 250.000 – 350.000 đ/m²
12 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát 195.000 – 245.000 đ/m²
13 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát 200.000 – 250.000 đ/m²
14 Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm 195.000 – 245.000 đ/m²

Lưu ý: Bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng trên chỉ để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ 0903.181.486 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Huy Hoàng tư vấn báo giá chống thấm màng khò nóng tại quận 2

  • ☎️ Hotline: 0903181486
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 2
  • 📧 Mail: suanhahuyhoang@gmail.com
  • 🌍 Website: suachuanhahuyhoang.com

Các dịch vụ liên quan chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng

Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Nội【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Nội【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Nội của Huy Hoàng1.1...
Thi công chống thấm màng khò nóng tại Nghệ An【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại Nghệ An【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Nghệ An của Huy Hoàng1.1...
Thi công chống thấm màng khò nóng tại TP. Vinh【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại TP. Vinh【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại TP. Vinh của Huy Hoàng1.1...
Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Tĩnh【BH 5 năm】 Thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Tĩnh【BH 5 năm】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại Hà Tĩnh của Huy Hoàng1.1...

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ?

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn

♻️ Thợ sửa chữa nhà ở Huy Hoàng

♻️ Thợ đóng thạch cao giá rẻ

♻️ Thợ làm đá hoa cương giá rẻ

♻️ Công ty chống dột mái tôn