Thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Bà Rịa【Hiệu quả nhất】

Tham khảo bảng báo giá chi phí thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Bà Rịa (Bao gồm nhân công và vật tư)

Thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Bà Rịa【Hiệu quả nhất】

Thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Bà Rịa【Hiệu quả nhất】

Bảng giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Bà Rịa trọn gói

Stt

Báo giá thi công các loại sơn chống nóng mái tôn tại Tp Bà Rịa

Đơn giá (vnđ/m²)

1 Đơn giá thi công sơn chống nóng mái tôn sử dụng hãng sơn Dulux Đơn giá từ 60.000 – 110.000 vnđ/m²
2 Đơn giá thi công sơn chống nóng mái tôn sử dụng hãng sơn Kova Đơn giá từ 70.000 – 120.000 vnđ/m²
3 Đơn giá thi công sơn chống nóng mái tôn sử dụng hãng sơn Intek Đơn giá từ 80.000 – 130.000 vnđ/m²
4 Đơn giá thi công sơn chống nóng mái tôn sử dụng hãng sơn Ucomat Đơn giá từ 90.000 – 140.000 vnđ/m²
5 Đơn giá thi công sơn chống nóng mái tôn sử dụng hãng sơn Skycolor Đơn giá từ 100.000 – 150.000 vnđ/m²
6 Đơn giá thi công sơn chống nóng mái tôn sử dụng hãng sơn Nippon Đơn giá từ 110.000 – 160.000 vnđ/m²
7 Đơn giá thi công sơn chống nóng mái tôn sử dụng hãng sơn Insumax Đơn giá từ 120.000 – 170.000 vnđ/m²
8 Đơn giá thi công sơn chống nóng mái tôn sử dụng hãng sơn PCG Asuza Đơn giá từ 130.000 – 180.000 vnđ/m²
9 Đơn giá thi công sơn chống nóng mái tôn sử dụng hãng sơn Neomax Liên hệ

Tham khảo bảng báo giá chi phí sơn chống nóng mái tôn tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng

Bảng giá sơn chống nóng mái tôn Kova tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng

Stt

Đơn giá các hạng mục sơn chống nóng mái tôn Kova

Đơn giá

1 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Kova 20 – 25 Kg Đơn giá từ 880.000 – 1.997.000 vnđ
2 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Kova 4 – 5 Kg Đơn giá từ 297.000 – 1.012.000 vnđ
3 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Kova 1 lít Đơn giá từ 140.000 – 200.000 vnđ

Bảng giá sơn chống nóng mái tôn Intek tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng

Stt

Đơn giá các hạng mục sơn chống nóng mái tôn Intek

Đơn giá

1 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Intek 17 lit Đơn giá từ 2.490.000 vnđ
2 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Intek 5 lít Đơn giá từ 770.000 vnđ
3 Đơn giá sơn chống rỉ mái tôn Intek 5 lít Đơn giá từ 770.000 vnđ

Bảng giá sơn chống nóng mái tôn Dulux tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng

Stt

Đơn giá các hạng mục sơn chống nóng mái tôn Dulux

Đơn giá

1 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Dulux Đơn giá từ 1.790.000 vnđ
2 Đơn giá sơn lót mái tôn Dulux chống kiềm Đơn giá từ 560.000 vnđ
3 Đơn giá sơn lót chống kiềm cao cấp Dulux Đơn giá từ 1.770.000 vnđ

Bảng giá sơn chống nóng mái tôn Insumax tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng

Stt

Đơn giá các hạng mục sơn chống nóng mái tôn Insumax

Đơn giá

1 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Insumax 17 lít Đơn giá từ 3.450.000 vnđ
2 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Insumax 5 lít Đơn giá từ 1.050.000 vnđ
3 Đơn giá sơn lót chống rỉ mái tôn Insumax 17 lít Đơn giá từ 3.250.000 vnđ
4 Đơn giá sơn lót chống rỉ mái tôn Insumax 5 lít Đơn giá từ 1.000.000 vnđ

Bảng giá sơn chống nóng mái tôn Nippon tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng

Stt

Đơn giá các hạng mục sơn chống nóng mái tôn Nippon

Đơn giá

1 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Nippon Weathergard Sealear 18 lít Đơn giá từ 3.109.000 vnđ
2 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Nippon Weathergard Sealear 5 lít Đơn giá từ 947.000 vnđ
3 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Nippon Super Matex Sealer 18 lít Đơn giá từ 1.691.000 vnđ
4 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Nippon Super Matex Sealer 5 lít Đơn giá từ 544.000 vnđ
5 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Nippon Hitex Sealer 5180 (Gốc dầu) 20 lít Đơn giá từ 3.741.000 vnđ
6 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Nippon Hitex Sealer 5180 (Gốc dầu) 5 lít Đơn giá từ 956.000 vnđ

Bảng giá sơn chống nóng mái tôn PCG Asuza tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng

Stt

Đơn giá các hạng mục sơn chống nóng mái tôn PCG Asuza

Đơn giá

1 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn PCG Asuza AS132 20 lít Đơn giá từ 5.550.000 vnđ
2 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn PCG Asuza AS132 5 lít Đơn giá từ 1.650.000 vnđ

Bảng giá sơn chống nóng mái tôn Skycolor tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng

Stt

Đơn giá các hạng mục sơn chống nóng mái tôn Skycolor

Đơn giá

1 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Skycolor 17 lít Đơn giá từ 2.486.000 vnđ
2 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Skycolor 5 lít Đơn giá từ 768.000 vnđ
3 Đơn giá sơn lót chống rỉ mái tôn Skycolor 5 lít Đơn giá từ 768.000 vnđ

Bảng giá sơn chống nóng mái tôn Neomax tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng

Stt

Đơn giá các hạng mục sơn chống nóng mái tôn Neomax

Đơn giá

1 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Neomax T25 thùng 20kg Liên hệ
2 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Neomax T25 thùng 5kg Liên hệ

Bảng giá sơn chống nóng mái tôn Ucomat tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng

Stt

Đơn giá các hạng mục sơn chống nóng mái tôn Ucomat

Đơn giá

1 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Ucomat thùng 18 lít Đơn giá từ 2.950.000 vnđ
2 Đơn giá sơn chống nóng mái tôn Ucomat thùng 5 lít Đơn giá từ 845.000 vnđ
3 Đơn giá sơn chống lót mái tôn Ucomat thùng 18 lít Đơn giá từ 2.800.000 vnđ
4 Đơn giá sơn chống lót mái tôn Ucomat thùng 5 lít Đơn giá từ 815.000 vnđ

Huy Hoàng hỗ trợ tư vấn báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại các xã, phường thuộc Tp Bà Rịa

1 Huy Hoàng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Xã Tân Hưng, Tp Bà Rịa Miễn phí
2 Huy Hoàng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Xã Hoà Long, Tp Bà Rịa Miễn phí
3 Huy Hoàng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Xã Long Phước, Tp Bà Rịa Miễn phí
4 Huy Hoàng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Phường Kim Dinh, Tp Bà Rịa Miễn phí
5 Huy Hoàng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Phường Long Toàn, Tp Bà Rịa Miễn phí
6 Huy Hoàng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Phường Long Tâm, Tp Bà Rịa Miễn phí
7 Huy Hoàng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa Miễn phí
8 Huy Hoàng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa Miễn phí
9 Huy Hoàng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Phường Long Hương, Tp Bà Rịa Miễn phí
10 Huy Hoàng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Phường Phước Trung, Tp Bà Rịa Miễn phí
11 Huy Hoàng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Phường Phước Nguyên, Tp Bà Rịa Miễn phí

Lưu ý: Bảng báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0903 181 486 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

Liên hệ Huy Hoàng tư vấn báo giá thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Bà Rịa

  • 📲 Zalo: 0903 181 486
  • ☎️ Hotline: 0903 181 486
  • 📧 Mail: suanhahuyhoang@gmail.com
  • 🌍 Website: suachuanhahuyhoang.com
  • 🏠 Địa chỉ thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Bà Rịa

Các dịch vụ liên quan thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Bà Rịa của Huy Hoàng

5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Thi công sơn chống nóng mái tôn tại Hà Nội【Hiệu quả nhất】 Thi công sơn chống nóng mái tôn tại Hà Nội【Hiệu quả nhất】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí thi công sơn chống nóng mái tôn tại Hà Nội (Bao gồm...
Thi công sơn chống nóng mái tôn tại Khánh Hoà【Hiệu quả】 Thi công sơn chống nóng mái tôn tại Khánh Hoà【Hiệu quả】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí thi công sơn chống nóng mái tôn tại Khánh Hoà (Bao gồm...
Thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Nha Trang【Hiệu quả】 Thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Nha Trang【Hiệu quả】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Nha Trang (Bao...
Thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Cam Ranh【Hiệu quả 】 Thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Cam Ranh【Hiệu quả 】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí thi công sơn chống nóng mái tôn tại Tp Cam Ranh (Bao...

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ?

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn

♻️ Thợ sửa chữa nhà ở Huy Hoàng

♻️ Thợ đóng thạch cao giá rẻ

♻️ Thợ làm đá hoa cương giá rẻ

♻️ Công ty chống dột mái tôn